Integrale proceskostenvergoeding en immateriële kostenvergoeding

Cliënt had recht op integrale vergoeding van de proceskosten en op immateriële kostenvergoeding vanwege onzorgvuldig handelen van de belastingdienst. Lees hier omtrent de door mij gevoerde procedure. Ook 'last' van de fiscus? neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Laatst aangepast: 19-11-2017 13:25

Overdracht van uw onderneming

De verkoop van uw onderneming dient u tijdig voor te bereiden. Lees hier waar u zoal aan moet denken en maak vrijblijvend een afspraak met ons. Wij beschikken over jarenlange ervaring.

Laatst aangepast: 02-04-2015 15:28

Starten van een onderneming

Wanneer u een onderneming start, zult u in aanraking komen met de Belastingdienst. De beslissingen die u neemt, zullen bepalen of u inkomstenbelasting en btw moet afstaan. Voor startende ondernemers zijn er bovendien fiscale startersregelingen. Verder moet uw boekhouding voldoen aan bepaalde eisen. Hieronder ga ik kort in op de belangrijkste belastingtechnische zaken waarmee u te maken krijgt bij het starten van een eigen bedrijf. Voor vragen of advies kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

 

Ondernemer voor inkomstenbelasting en/of omzetbelasting

Of u als ondernemer inkomstenbelasting en/of omzetbelasting moet gaan betalen, hangt af van een aantal factoren. De Belastingdienst stelt voor de inkomstenbelasting andere eisen aan ondernemers dan voor de omzetbelasting. Over het algemeen geldt dat wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, u dit ook bent voor de omzetbelasting.

 

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Een ondernemer is lang niet altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst controleert uiteindelijk (achteraf) of u aan die eisen voldoet. De Belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:

-          Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?

-          Hoe zelfstandig is uw onderneming?

-          Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld en goederen)?

-          Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?

-          Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw onderneming?

-          Hoeveel klanten heeft uw onderneming?

-          Is er geen sprake van een hobby?

-          Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?

-          Loopt u ‘ondernemersrisico’?

-          Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

-          Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

 

Indien u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent dan kunt u wèl ondernemer zijn voor de omzetbelasting. Voor de omzetbelasting bent u ondernemer wanneer u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent, het maakt dan niet uit welke rechtsvorm uw onderneming heeft. Voor u een onderneming start dient u zich te melden bij de Belastingdienst voor een btw-nummer. Tegenwoordig kan een IB-ondernemer ook bij inschrijving in het handelsregister een formulier invullen om een btw-nummer van de Belastingdienst te krijgen.

 

Om te beoordelen of u ondernemer voor de btw bent hanteert de Belastingdienst vele criteria. Enkele voorbeelden van de criteria die de Belastingdienst hanteert om te bepalen of u ondernemer voor de btw bent:

-          Oefent u een zelfstandig bedrijf of beroep uit?

-          Werkt u in dienstbetrekking en heeft u daarnaast andere werkzaamheden?

-          Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht?

-          Hoe regelmatig werkt u zelfstandig?

Laatst aangepast: 02-04-2015 15:27