Belastingrecht

Belastingrecht

Het belastingrecht bestaat uit materieel belastingrecht en formeel belastingrecht. Het materieel belastingrecht gaat over de hoeveelheid belasting die een persoon of rechtspersoon verschuldigd is.

Het formeel belastingrecht bevat ziet op hoe de belastingheffing te realiseren, derhalve:
– de recht omtrent vaststellen van de (materieel) verschuldigde belasting;
– de regels omtrent bezwaar en beroep tegen de aanslag;
– en de bevoegdheden die de belastingdienst (niet) heeft bij de verkrijging van informatie.

Het voeren van procedures tegen de belastingdienst is een belangrijk deel van ons werk. Daarbij kan het gaan om de belastingheffing zelf, maar ook om de opgelegde boeten. Met name boeten worden veel vaker en veel sneller opgelegd door de Belastingdienst.

Tenslotte is in een bezwaar- en beroepsprocedure tegen belastingaanslagen de bewijslast van groot belang. Regelmatig worden aanslagen door de Belastingdienst opgelegd op basis van vermoedens. Het is dus van belang dit tijdig te onderkennen, zodat dit in de procedure kan worden gebruikt.