Boekencontrole

Boekencontrole

De Belastingdienst voert tegenwoordig slechts controles uit wanneer zij daar aanleiding toe ziet. Hier gaat derhalve een voorbereiding door de Belastingdienst aan vooraf.

De Informatiebeschikking
Sinds 1 juli 2011 kennen we de Informatiebeschikking. Indien de controleur van de belastingdienst tijdens een boekenonderzoek bepaalde gegevens opvraagt waarvan de belastingplichtige vindt dat deze niet relevant zijn voor het lopende boekenonderzoek kan de Belastingdienst twee dingen doen: de Belastingdienst accepteert dat de betreffende gegevens of stukken niet relevant zijn ofwel de Belastingdienst is van mening dat de gevraagde stukken of gegevens wel relevant zijn en geeft een Informatiebeschikking af.
De informatiebeschikking is een voor beroep vatbare beschikking waardoor een belastingplichtige tegen het verzoek bezwaar en beroep kan instellen. 
Concludeert de rechter dat het verzoek van de belastingdienst rechtmatig is, dan krijgt de belastingplichtige alsnog een bepaalde periode de mogelijkheid om de desbetreffende informatie te verstrekken. Indien geen Informatiebeschikking wordt afgegeven door de Belastingdienst na een weigering van de belastingplichtige om de gevraagde gegevens te verstrekken, dan kan de Belastingdienst geen omkering en verzwaring van de bewijslast te stellen wegens het niet verstrekken van informatie.

Een goede begeleiding is derhalve van zeer groot belang. Dit voorkomt onder andere dat de Belastingdienst de beschikking krijgt over gegevens waarop het geen recht heeft of dat er gehoor gegeven wordt aan buitenproportionele verzoeken om gegevensverstrekking.

Heeft de belastingdienst een bezoek aangekondigd, neem dan gerust contact met ons op om dat bezoek gedegen voor te bereiden.