Inkeer regeling

Inkeerregeling

De kans dat de fiscus zwart geld op het spoor komt, wordt steeds groter. Door middel van de inkeerregeling kan verzwegen vermogen alsnog aan worden gegeven. Tot 1 juli 2014 kan dit boetevrij.

Wat is de inkeerregeling?
 De laatste jaren is de Belastingdienst actief op zoek naar verzwegen vermogen en inkomsten in het binnen- en buitenland. Bezit u banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland, maar heeft u deze niet aangegeven? Dit had echter wel gemoeten.

De belastingdienst voert de laatste jaren, met succes, internationaal de druk steeds meer op om verzwegen vermogen aan het licht te krijgen. De boete die geldt indien de fiscus zwart geld ontdekt kan oplopen tot maximaal 300%. Dit is afhankelijk van uw situatie en kan zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging indien sprake is van fraude. De boete is slechts te voorkomen door uw eerdere aangiften vrijwillig te verbeteren, wanneer de Belastingdienst het zwarte geld nog niet op het spoor is.

De regeling
U betaalt over de vrijwillig aangepaste aangifte een naheffingspercentage en een boete. Bij vrijwillige verbetering binnen twee jaar betaalt u 0% boete. Indien het verzwegen vermogen betreft uit een eerdere periode kunt u dit door middel van de inkeerregeling alsnog aangeven. Sinds 1 juli 2010 geldt daarbij een boete van 30% over de belasting die alsnog verschuldigd is.

Navorderingstermijn
Voor buitenlands vermogen geldt een termijn van 12 jaar waarover de Belastingdienst gegevens zal vragen en belasting kan navorderen; voor binnenlands vermogen is dit nu nog 5 jaar. Er is een wetsvoorstel ingediend waarin de binnenlandse navorderingstermijn ook naar 12 jaar wordt verlengd.
Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld. Er zijn plannen om de inkeerregeling op termijn helemaal af te schaffen. Wij raden u derhalve aan om nu nog van de voordelen gebruik te maken die de huidige boetevrije inkeerregeling biedt.

Indien de Belastingdienst uw niet aangegeven vermogen op het spoort komt, diens alsnog de belasting over het vermogen betaald te worden en worden er in de regel hoge boetes opgelegd.
De kans dat de fiscus achter het bestaan van verzwegen vermogen komt, wordt steeds groter aangezien het bankgeheim in verschillende landen is danwel zal worden opgeheven. Zo mogen verzoeken om informatie-uitwisseling niet meer geweigerd mogen worden binnen de EU.

Risico voor belastingadviseur
Het moge duidelijk zijn dat ook adviseurs die (bewust) een onvolledige cq. foutieve aangifte indienen voor hun cliënt een strafbaar feit begaan. Inkeren door de cliënt heft deze strafbaarheid niet op.

Begeleiding
Graag bieden wij u hulp in het proces van inkeren. Neemt u daartoe vrijblijvend contact met ons op.