Overdracht optiekzaak

Overdracht optiekzaak

Zeer regelmatig adviseer ik optiekondernemers bij het kopen of verkopen van een onderneming. Hier ga ik graag in op de zaken die daarbij van belang zijn.

De aankoop van een optiekzaak
De eerste – doch naar mijn mening niet de belangrijkste – vraag die gesteld wordt, is wat de waarde van uw optiekzaak is. In veel gevallen geschiedt dit op basis van een combinatie van DCF methode, rentabiliteit en intrinsieke waarde. Deze uitkomsten geven een theoretische waarde. Waardering is echter niet hetzelfde als (vraag)prijs. Bovendien dient uw bedrijf niet slechts gewaardeerd te worden op basis van koude cijfers. En voorzover u naar de cijfers kijkt, zijn deze dan voldoende genormaliseerd? Zijn alle kostenbesparingen goed doorgerekend en, wordt wel rekening gehouden met de synergievoordelen?

Bedenk u tijdig wanneer u de optiekzaak wilt verkopen. Een voorbereidingstijd van drie tot vijf jaar is vaak nodig, om diverse redenen van verkoopklaar maken. Deze zijn bijvoorbeeld gelegen in de fiscale regelgeving. Verkoop van uw eenmanszaak leidt tot directe afrekening met de fiscus. Wanneer u de onderneming inbrengt in een besloten vennootschappenstructuur wordt de afrekening uitgesteld. Hiervoor moet u dan wel met een termijn van minimaal drie jaren na omzetting rekening houden, anders zal de Belastingdienst uw feestje bederven.
Een tweede reden voor die termijn betreft het personeelsbestand. Indien u een zieke werknemer heeft, of een niet voldoende presterend personeelslid, dan heeft u nog voldoende tijd deze te vervangen of nader op te leiden.
Als derde noem ik het op orde zijn van de administratie, boekhouding en verder de activiteiten die niet direct met de optiekzaak te maken hebben. Bij het laatste punt doel ik op de combinatie van optiekzaak met schoonheidssalons of juweliersactiviteiten. Wellicht dat u dit moet scheiden of afstoten. Voor al voornoemde punten geldt dat deze tijd vergen.
Wanneer u aan de slag gaat, maakt u dan een plan. Hierin staat wat u verkoopt en wie een potentiële koper zou zijn. Ook is het goed u te beraden op welke manieren u aan kandidaat-kopers zou kunnen komen.

Vervolgens maakt u een verkoopmemorandum voor de kandidaat-koper. Hierin maakt een duidelijk overzicht van uw optiekbedrijf, de daadwerkelijke activiteiten, het personeel, de omzet- en kostencijfers, een beeld van de toekomst, en wat dies meer zij. Ook kunt u hierin een vergelijking maken van de kengetallen van uw bedrijf met uw branche.

Het is goed u te realiseren dat goodwill wordt betaald vanwege de toekomstige winsten van een optiekzaak. Deze winsten worden in de regel niet meer behaald wanneer de belangrijkste personen vertrekken bij verkoop. Zorg daarom dat u als eigenaar vervangbaar bent door een personeelslid. Kies vervolgens ook een goed moment om uw werknemers te informeren. Bij een overdracht kan onrust ontstaan als het personeel via derden hiervan op de hoogte raakt. Voor het personeel zal er na overdracht niet veel mogen veranderen, de arbeidsovereenkomsten blijven immers in stand.
Bedenk u bovendien wat de gevolgen zijn van de verkoop. Hoe lang zal de overdrachtsperiode duren en hoe lang wenst u nog betrokken te zijn bij de optiekzaak? Wat zijn uw plannen voor daarna, u valt wellicht in een ‘gat’? Maar kijk zeker ook naar de financiële gevolgen. Wat houdt u daadwerkelijk over van de verkoop, hoe kunt u dat besteden en kunt u dan doorleven op het niveau dat u wenst? De zogenoemde inkomensplanning lijkt dan geen overbodige luxe. In het hele proces beoordeel ik uw financiële positie om te bezien wat voor gevolgen die verkoop u gaat brengen.

De aankoop van een optiekzaak
Bij de aankoop van een optiekzaak bekijkt u vorengenoemde van de andere kant. U gaat immers de toekomst in met die onderneming. Hierbij dient u voor uzelf een plan te maken, waarbij veel onderwerpen naar voren dienen te komen. De belangrijkste zijn voor u die punten die u gelukkig maken, zoals winkel met of zonder personeel, grote of kleine gemeente, zelf opbouwen of direct een grote zaak. Maar ook financieringsmogelijkheden en toekomstperspectief zijn van belang.
Op dit moment zijn veel optiekzaken te koop of komen op korte termijn te koop. Keus genoeg, zou u dan denken. Dat klopt, maar wanneer u bovengenoemde punten op een rij zet die u gelukkig maken, zult u zien dat het gros van de zaken afvalt. Vervolgens focust u zich op een handjevol zaken en verdiept u zich in de details: locatie, cijfers, historie, naamsbekendheid en dergelijke. Hieruit zal een nadere schifting plaatsvinden, een ondernemingsplan volgen en vervolgens kunt u gedegen in gesprek met de verkopende partij van de optiekzaak van uw keuze.

Begeleiding
Voor begeleiding van het gehele aan- en verkooptraject of delen daarvan ben ik u graag van dienst. Ook wanneer u als ondernemer kandidaat-koper bent van een tweede of derde optiekzaak.